Little,Girl,,Soccer,Player,And,Ball,On,Goal,Net,,Smile

Mała dziewczynka stojąca za czarną sportową siatką PE
Detail,Of,Handball,Goal,Post,With,Net,And,Penalty,Shot

Remonty: