Wymiana instalacji gazowych

Wymiana instalacji gazowych. Profesjonalnie i skutecznie.

Wymiana instalacji gazowych
Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego instalacji gazowej to czynność, którą właściciele nieruchomości powinni przeprowadzać co roku. Sposób działania instalacji ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia użytkowników danej nieruchomości. Wadliwa instalacja gazowa używana jako urządzenie grzewcze może mieć wpływ na jakość ogrzewania wnętrza w okresie zimy. Nieszczelności mogą natomiast doprowadzić do ulatniania się niebezpiecznego dla zdrowia i życia gazu, a nawet jego wybuchu. Instalatorzy podkreślają, że technicznej kontroli instalacji gazowej nie można bagatelizować. Wybuch gazu w momencie braku dokumentu potwierdzającego aktualny przegląd urządzeń gazowych może skutkować problemami w otrzymaniu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego i obarczenie winą za zaistniałą sytuację oraz całością kosztów właściciela nieruchomości.

Coroczna kontrola ma więc na celu stwierdzenie lub wykluczenie nieszczelności w instalacji, a w przypadku jej wadliwego funkcjonowania podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do remontu lub nierzadko wymiany całej instalacji.

Wymiana instalacji gazowej
W starszym budownictwie do tej pory można spotkać instalacje wykonane z rur stalowych łączonych żeliwem uznawanym niegdyś za dobry materiał uszczelniający. Właśnie w miejscu tych połączeń najczęściej dochodzi do nieszczelności i ulatniania gazu. Stosowane do uszczelniania minię i pokost, dziś zastępują nowe technologie, ulepszone i znacznie łatwiejsze w użyciu. Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane do uszczelniania instalacji nie zwalniają jednak z obowiązku corocznego jej kontrolowania.

Prace renowacyjne obejmują:

  • demontaż gazomierzy oraz sprzętów gazowych takich, jak piecyki, kuchenki, kotły,
  • czyszczenie instalacji przy pomocy sprężonego azotu,
  • napełnianie instalacji emulsją polimeryzującą przy użyciu specjalnej pompy,
  • odpowietrzanie przewodów instalacyjnych,
  • usunięcie nadmiaru materiału uszczelniającego,
  • osuszenie instalacji za pomocą dmuchawy,
  • przeprowadzenie próby ciśnieniowej potwierdzającej szczelność instalacji.