Przyłącza gazowe

Montaż przyłączy gazowych.

Montaż przyłączy gazowych

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Sigma – Bud świadczy usługi pośrednictwa w przyłączaniu do sieci gazowej na terenie miasta Poznań oraz jego okolic. Angażujemy się w sprzedaż paliwa gazowego dla klientów z grupy przyłączeniowej B oraz podgrupy I1 uwzględniając realne możliwości techniczne związane z dostarczeniem i odbiorem gazu. (Ci ostatni stanowią grupę klientów, którzy deklarują odbiór paliwa gazowego w celu ogrzewania domu jednorodzinnego lub mieszkania w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego.)


przyłącza gazowe
Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego oferujemy możliwość przygotowania przyłączy na wymiar. Do wykonania przyłączy gazowych odpornych na korozję i ciśnienie najczęściej używamy spawarek gazowych. Odpowiednio przygotowana instalacja umożliwia naszym klientom podłączenie kotła czy kuchenki gazowej, a także przepływowych podgrzewaczy wody potocznie zwanych junkersami. Oczywiście wszystkie urządzenia montujemy we własnym zakresie oferując przy tym ocenę stanu technicznego przyłączy i wykluczenie nieszczelności instalacji.
W ramach naszej działalności świadczymy również usługi doradcze oraz służymy naszym klientom pomocą na każdym etapie wypełniania wniosków, począwszy od określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej, skończywszy na złożeniu wniosku za naszym pośrednictwem w odpowiednim miejscu i czasie.

Przepisy dotyczące przyłączenia do sieci gazowej:

  • ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 z późń. zm.)
  • ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891)

Kiedy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej?

    Istnieją dwie sytuacje, kiedy klient powinien wystąpić z takim wnioskiem:

  • konieczność związana z budową lub rozbudową sieci gazowej, dotycząca np. budowy nowego przyłącza i związana np. z planem budowy budynku mieszkalnego o charakterze rodzinnym lub wielorodzinnym lub też innego obiektu,
  • konieczność związana z budową lub rozbudową instalacji gazowej z istniejącym już przyłączem dotycząca np. rozbudowy dotychczasowej instalacji gazowej o nowe odbiorniki gazu, takie, jak np. kuchenka gazowa, kocioł, podgrzewacz gazowy czy inne odbiorniki zasilane paliwem gazowym.

Proces przyłączania do sieci gazowej w kilku krokach:

Krok 1

Poprawnie wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy złożyć w biurze obsługi klienta właściwym dla regionu. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Zakład sieciowy ma 21 dni na wydanie warunków.

Krok 2

Do wydanych przez Zakład sieciowych warunków powinien być dołączony projekt umowy określający termin realizacji przyłącza oraz z wysokość opłaty.

Krok 3

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty. Istnieje możliwość ratalnej spłaty – pierwsza rata przed realizacją przyłącza, druga po wykonaniu prac.

Krok 4

Sigma – Bud oferuje pośrednictwo w załatwianiu wszelkich formalności związanych z budową przyłącza gazowego oraz samą jego budowę.

Krok 5

W ramach wykonywanych prac związanych z realizacją przyłącza gazowego przygotowujemy miejsce na montowaną przez pracowników Zakładu sieciowego szafkę gazową z kurkiem głównym i gazomierzem lub, jeżeli szafka ma się znajdować w linii ogrodzenia, wykonujemy instalację wewnątrz budynku i na terenie posesji. Oczywiście wszelkie prace realizujemy w oparciu o wydane wcześnie pozwolenia na budowę.

Krok 6

Finalizację robót stanowi przeprowadzany przez naszych fachowców odbiór techniczny instalacji i przyłącza.

Krok 7

Klient podpisuje umowę kompleksową dotyczącą sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego.

Krok 8

Ostatnim krokiem jest zwolnienie blokady w zamontowanych urządzeniach pomiarowych i możliwość korzystania z paliwa gazowego.

Zapewniamy pomoc przy projektowaniu i doprowadzeniu przyłączy gazowych do Twojego nowego domu. Zajmiemy się rozprowadzeniem przyłączy gazowych wewnątrz budynku. Przygotowujemy przyłącza na wymiar, na miejscu. Oferujemy testy i próby szczelności przyłączy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym usługom będziesz w stanie podłączyć do gazu przepływowy podgrzewacz wody, czyli junkers, kuchenkę gazową czy kocioł gazowy. Montaż powyższych urządzeń jest także naszą specjalnością.

Przyłącza gazowe wykonujemy przy pomocy specjalistycznych spawarek gazowych w skutek czego, są one wytrzymałe na wysokie ciśnienia i korozje.