Próby szczelności – Poznań

Sprawdzanie instalacji gazowych oraz niezbędna dokumentacja.

Próby szczelności instalacji gazowych

Próba szczelności instalacji gazowej ważna jest przez pół roku (6 miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru próby szczelności. Protokół z wykonanej próby szczelności jest wymaganym dokumentem w procesie przyłączenia do instalacji gazowej. wykonujemy próby szczelności i wystawiamy stosowne dokumenty. Szczelność instalacji gazowej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, stąd badanie to musi być powtarzane z dość wysoką częstotliwością.

Próby szczelności

Realizacja pomiarów szczelności

Zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wyposażonego w instalację gazową jest zobowiązany do wykonywania okresowych kontroli sprawności technicznej tych instalacji. W tym celu wykonuje się próby szczelności.

W zależności od tego, czy jest to instalacja gazowa w części wspólnej, czy w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, względnie jeszcze coś innego, zakres czynności w badaniu okresowym jest nieco inny.

Więcej informacji na ten temat udzielimy Państwu podczas bezpośredniego kontaktu telefonicznego z naszym biurem w Poznaniu.

Zapraszamy administratorów oraz właścicieli budynków do współpracy.