Instalacje gazowe Poznań

rozwiązanie bezpieczne i przyjazne dla środowiska

Gaz ziemny – informacje ogólne

Bezpieczne instalacje gazowe. Zakładać je czy nie zakładać w mieszkaniu? To pytanie wciąż
zadaje sobie wielu z nas. Jednak czasy, w których w instalacjach gazowych pojawiały się
groźne wypadki, dawno odeszły w niepamięć. Obecnie przepisy prawa budowlanego jasno
określają zasady montowania instalacji (tak, by były naprawdę bezpieczne), a gaz ziemny jest
uznany za tanie, bezpieczne i przyjazne dla środowiska paliwo opałowe. Tezę tę potwierdza
coraz większa liczba osób, które decydują się na rozwiązanie w swoich mieszkaniach, jakim
są instalacje gazowe. Profesjonalnie zamontowane instalacje gazowe to 100 proc.
bezpieczeństwa Twojego i domowników. Oczywiście, należy przestrzegać kilku
podstawowych zasad, do których stosowanie się nie wymaga naszego codziennego
poświęcenia. Należy do nich m.in. odpowiednia wentylacja pomieszczeń.

Montaż instalacji gazowych i co

Ze względu na kolor płomienia, jaki powstaje przy spalaniu gazu, jest on nazywany
„błękitnym paliwem”. Gaz ziemny to paliwo kopalne pochodzenia organicznego. Złoża gazu
ziemnego, skumulowane są, zazwyczaj pod wysokim ciśnieniem, głęboko w pokładach
pomiędzy skalnych. Mogą im towarzyszyć złoża ropy naftowej lub węgla kamiennego. Skład
główny składnik (ponad 90% zawartości gazu ziemnego). Etan, propan, butan i inne związki
chemiczny gazu, zależny od miejsca wydobywania, może być zmienny. Metan to jednak jego
organiczne i mineralne to jego dodatkowe składniki. Gaz ziemny jest bezwonny i bezbarwny.
Zanim zostanie wprowadzony do sieci gazowej jest specjalnie nasycany zapachem. To
działanie ma na celu szybkie wykrycie jego obecności w powietrzu i zabezpieczenie przed
ewentualnym zagrożeniem.

Wbrew pozorom, według statystyk i potwierdzonych badań naukowych, gaz ziemny spośród
wszystkich źródeł energii jest najmniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Emisja dwutlenku węgla z procesu spalania ropy naftowej jest 30% większa niż w przypadku gazu, z
kolei w przypadku węgla aż 60% większa niż w przypadku gazu. Inne szkodliwe substancje (dwutlenek azotu, rtęć i siarka) występują w znikomych ilościach. Z tego też względu
instalacje gazowe to rozwiązanie ograniczające zanieczyszczenie powietrza. Nasza firma, której siedzibą jest Poznań oferuje wybór oraz całościowy montaż urządzeń
wykorzystujących gaz ziemny. W ramach usług dotyczących montażu instalacji co wykonujemy zarówno nowe instalacje, jak i prowadzimy remonty, wymiany w/w instalacji. Oprócz tego możemy zapewnić profesjonalny montaż pieców centralnego ogrzewania i zasobników, grzejników czy ogrzewania podłogowego.

Szybkie podłączanie instalacji gazowych

W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalny montaż instalacji gazowych zarówno u klientów prywatnych, jak i w firmach czy obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Poznań oraz w innych miejscach na terenie kraju. Nasza oferta dotyczy m.in. podłączania urządzeń gazowych takich jak np. gazowe piecyki łazienkowe, kuchenki gazowe w pomieszczeniach mieszkalnych itd. Oprócz montażu instalacji gazowych oferuje także ich odbiór techniczny oraz przegląd. Sprawdzenie instalacji gazowych odbywa się zanim zostanie ona podłączona do sieci rozdzielczej. Kontrola obejmuje weryfikację zgodności wykonania instalacji gazowych z projektem oraz jakości wykonania instalacji i szczelności wszystkich elementów tworzących instalacje gazowe.
Z montażu instalacji gazowych i centralnego ogrzewania, świadczonych przez naszą firmę, może skorzystać każdy klient z Poznania i okolic miasta, jak również innych zakątków Polski.

Zasoby gazu ziemnego na świecie w mld m. sześć. w 2001 roku

Ciekawostka

Bardzo dużym producentem gazu ziemnego w Europie północnej jest Norwegia. Ten
skandynawski kraj bogaci się dzięki złożom gazu ziemnego pod dnem Morza Norweskiego
oraz Morza Północnego. Złoża te zapewniają bezpieczeństwo energetyczne temu państwu
oraz stałe dochody, które dzięki wcześnie przyjętym założeniom politycznym, w całości są
przeznaczane na modernizację norweskiej gospodarki.

3 października 2006 na hurtowym rynku gazu w Wielkiej Brytanii nastąpiło niecodzienne
wydarzenie – ceny tego paliwa osiągnęły po raz pierwszy w historii wartość ujemną. W
związku z tym producenci byli zmuszeni dopłacić odbiorcom gazu, po to aby pozbyć się
nadwyżek towaru. Precedens ten był związany z komercyjnym uruchomieniem zupełnie
nowego gazociągu Langeled, który transportował gaz z Norwegii do Anglii. Przyczyną było
to, że w ramach testów wpompowano do niego dodatkowe ilości gazu, które dosłownie
"zalały" Europę.